Nieuws
jan 02

Vacature voorzitter CDJA

Gezocht: voorzitter (v/m). In mei 2019 loopt de termijn van de voorzitter van het CDJA af. Daarom roepen we iedereen die zichzelf geschikt acht voor deze functie op om te solliciteren!
 
Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de organisatie van het CDJA en geef je leiding en richting aan onze vereniging. Je bent het gezicht van het CDJA naar buiten toe en een bindende factor binnen de vereniging.
 
Functieprofiel
Eigenschappen
Onze voorzitter:

 • is overtuigd christendemocraat, heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van het christendemocratisch gedachtegoed en kan dit helder en overtuigend uitdragen;
 • vervult een verbindende rol binnen en tussen alle geledingen in de vereniging;
 • is actief lid van het CDJA en heeft oog voor het regionale fundament van de vereniging;
 • heeft een duidelijke visie op de maatschappelijke en politieke rol en de structuur van de vereniging;
 • geeft op een eigentijdse manier invulling aan de christendemocratie en toont de relevantie en het belang hiervan voor jongeren;
 • heeft oog voor alle leden en probeert ze met elkaar te verbinden;
 • inspireert leden en zet hen aan tot betrokkenheid en actieve deelname;
 • kan diens eigen belang ondergeschikt maken aan het belang van de vereniging;
 • is in staat om als luis in de pels te opereren binnen de politieke werkelijkheid van het CDA;
 • is aanspreekbaar op diens functioneren, staat open voor feedback en vervult omgekeerd een constructief-kritische rol naar anderen;
 • streeft ernaar zich verder te ontwikkelen en verder te groeien in deze functie

Taken
Onze voorzitter:

 • geeft leiding en richting aan de vereniging;
 • is naar buiten toe het gezicht van de vereniging en haar standpunten;
 • is toegankelijk voor de leden en weet wat er onder hen speelt;
 • leidt vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur;
 • neemt actief deel aan de activiteiten van de vereniging op lokaal, provinciaal, landelijk en internationaal niveau;
 • onderhoudt contact met gelieerde organisaties en weet daarbij onze doelstellingen te realiseren;
 • is lid van het partijbestuur van het CDA;
 • is beschikbaar voor een termijn van twee jaar, waarin hij/zij een groot deel van de week (minimaal 32 uur) kan besteden aan het CDJA.

 
Het CDJA biedt:

 • een unieke bestuurservaring binnen een actieve vereniging;
 • de kans om aan de christendemocratie te bouwen;
 • een fantastische leerervaring en een gezellige tijd die je je hele leven zal bijblijven;
 • de mogelijkheid om je netwerk te verbreden;
 • een bestuurs- en onkostenvergoeding.

 Procedure
Je kan solliciteren van  2 januari 2019 tot en met 27 januari 2019 door een motivatiebrief en cv te mailen naar de selectiecommissie via het e-mailadres selectievoorzitter@cdja.nl. Als je door de briefselectie komt, vinden de eerste gesprekken plaats in de week van 4- 8 februari 2019. Een eventuele tweede selectieronde vindt plaats in de week van 18-24 februari 2019.
Vragen
Voor vragen of verdere informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie, Lorenzo Essoussi. Dit kan via het e-mailadres selectievoorzitter@cdja.nl.