Nieuws
sep 09

Vacature Voorzitter

Wil jij voorzitter van het CDJA worden? 

Als voorzitter van het CDJA ben je het boegbeeld van onze jongerenvereniging, zowel intern als extern. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie, maar geeft ook richting aan de club. Daarnaast is het leveren van een positieve sfeer naar alle afdelingen en leden een pre, want samen maak je het CDJA. Kortom: een uitdagende en cruciale functie!  Grijp jouw kans om het CDJA verder uit te bouwen en onze positie landelijk te versterken. 

Eigenschappen

Onze voorzitter:

 • Is overtuigd christendemocraat, heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van het christendemocratisch gedachtegoed en kan dit helder en overtuigend uitdragen;
 • Weet hoe de structuur van de vereniging in elkaar zit, met een duidelijke toekomstvisie;
 • Is actief lid van het CDJA en heeft oog voor het regionale fundament van de vereniging;
 • Is toegankelijk voor alle leden, weet wat er onder hen speelt en is een verbinder;
 • Is aanspreekbaar op diens functioneren en staat open voor feedback;
 • Is een geboren ambassadeur, die toegankelijk is voor zowel pers als andere PJO’s;
 • Inspireert leden en politiek geïnteresseerden en zet hen aan tot betrokkenheid en actieve deelname;
 • Geeft op een eigentijdse manier invulling aan de christendemocratie en toont de relevantie en het belang hiervan voor jongeren;
 • Kan diens eigenbelang ondergeschikt maken aan het belang van de vereniging;
 • Vervult een verbindende rol binnen en tussen alle geledingen in de vereniging;
 • Heeft een duidelijke visie op de maatschappelijke en politieke rol van de vereniging;
 • Is in staat standvastig het geluid van het CDJA te laten horen en als luis in de pels te opereren binnen de politieke arena en het CDA;
 • Streeft ernaar zich verder te ontwikkelen en verder te groeien in deze functie.

Taken

Onze voorzitter:

 • Geeft vanuit dienstbaar leiderschap leiding en richting aan de vereniging;
 • Is het gezicht en de ambassadeur van de vereniging en haar standpunten, zowel intern als extern;
 • Heeft oog voor alle leden, is toegankelijk, inspireert en zet aan tot betrokkenheid en actie;
 • Leidt vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur (VR);
 • Neemt actief deel aan de activiteiten van de vereniging op lokaal, provinciaal, landelijk en internationaal niveau;
 • Onderhoudt contact met gelieerde organisaties en weet daarbij onze doelstellingen te realiseren;
 • Is lid van de verenigingsraad/het partijbestuur van het CDA;
 • Is beschikbaar voor een termijn van twee jaar, waarin hij/zij een groot deel van de week (met een beoogde tijdsinzet van 30 uur) kan besteden aan het CDJA;
 • Gaat als laatste de deur uit op CDJA-feesten.

Het CDJA biedt

 • Een unieke bestuurservaring binnen een actieve vereniging;
 • De kans om aan de christendemocratie te bouwen;
 • Een fantastische leerervaring die je je hele leven zal bijblijven;
 • De mogelijkheid om je netwerk te verbreden;
 • Een bestuurs- en onkostenvergoeding.

De werkafspraken van het DB zijn op te vragen bij het bestuurslid HRM & Communicatie.

Dit functieprofiel is een ideaalbeeld. De kandidaat die over alle eigenschappen, vaardigheden en kennis/ervaring beschikt bestaat (waarschijnlijk) niet. Het is daarom ook belangrijk dat de beoogde kandidaat kan reflecteren op het eigen kunnen, ontwikkelbaar is, open staat voor terugkoppeling en aanspreekbaar is op zijn/haar ontwikkelpunten. 

Naast de unieke ervaring die je opdoet in het Dagelijks Bestuur ontvang je voor deze functie een vergoeding. Ook is het een geweldige toevoeging voor je CV en bouw je een groot (internationaal) netwerk op.

Procedure

Solliciteren kan van 9 september tot 21 september door een motivatiebrief en cv te mailen naar de selectiecommissie via het e-mailadres selectievoorzitter@cdja.nl. Als je door de briefselectie komt, vind het eerste gesprek op vrijdag 23 september plaats.

Voor vragen of verdere informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie, Marieke Nass. Dit kan via het e-mailadres selectievoorzitter@cdja.nl.

About The Author

Wouter Schut | Dagelijks Bestuurslid HRM & Communicatie | w.schut@cdja.nl