Nieuws
dec 14

Stop het Sportverbod!

Vanavond is er weer een persconferentie waar naar alle waarschijnlijkheid zal worden aangekondigd dat de huidige lockdown tot halverwege januari zal worden verlengd. Onderdeel van deze lockdown is dat alle sportfaciliteiten vanaf 17:00 de deuren moeten sluiten met als gevolg dat een groot deel van de volwassenen en kinderen is gestopt met sporten. Onacceptabel voor ons als CDJA. 

De coronapandemie is een gezondheidscrisis die de komende jaren waarschijnlijk nog niet voorbij zal zijn, maar we moeten oppassen dat de maatregelen die we nu nemen in de toekomst geen grotere (gezondheids)schade toebrengen dan dat ze proberen te voorkomen (#rentmeesterschap). Een actieve levensstijl essentieel is bij het omgaan met angst en stress door de coronacrisis en de lockdown; sporten geeft mensen een uitlaatklep. Een structurele visie op virusbestrijding voor de lange termijn is van groot belang, waar sporten, voor ons, als onderdeel van een gezonde leefstijl een belangrijk aandeel in heeft. Het CDJA draagt sportverenigingen een warm hart toe, niet alleen omdat wij het belang van het verenigingsleven voor de samenleving in zijn volle omvang erkennen, maar ook omdat sport een goede bijdrage levert aan de volksgezondheid op de (middel-)lange termijn, de sociale cohesie, integratie en veiligheid. Het sluiten van sportvoorzieningen om 17:00 uur in de buitenlucht levert vooralsnog geen aantoonbare positieve bijdrage aan het omlaag brengen van de besmettingscijfers van het coronavirus en kan voor binnensporten zelfs contraproductief werken, omdat meer mensen in kortere tijd samenzijn. Kortom, het sluiten van sportvoorzieningen zal op de lange termijn ernstige nadelige effecten hebben op de brede volksgezondheid, terwijl het nu nauwelijks iets oplevert. We moeten ons daarom nu uitspreken: Stop het Sportverbod! 

Wij roepen onze volksvertegenwoordigers daarom op zich uit te spreken:

  • tegen het sluiten van sportvoorzieningen om 17:00 uur en deze zo snel mogelijk te heropenen;
  • voor mogelijkheden om sportfaciliteiten waar nodig te voorzien van betere ventilatie of het – indien nodig – het tijdelijk sluiten van kantines en kleedkamers;
  • voor het algemeen belang van sport voor de volksgezondheid.

About The Author