Economie en Infrastructuur.

Wees meer open en consultatief bij toekomstige vrijhandelsonderhandelingen!

In de Europese Unie mag alleen de Europese Commissie meedoen aan internationale onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden. Een belangrijk vrijhandelsverdrag waar begin jaren 2010 over werd onderhandeld was het Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP in het engels) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika.

Internationale onderhandelingen gebeuren achter gesloten deuren omdat er vaak hele grote belangen op het spel staan en onderhandelaars bewegingsruimte nodig hebben om tot een goed compromis te komen. Bij TTIP was de geheimzinnigheid echter onnodig groot, en leken onderhandelaars zich weinig aan te trekken van de groeiende onrust en sociale weerstand tegen een internationaal akkoord.

In reactie op de grote geheimzinnigheid en de maatschappelijke onrust, riep het CDJA de Europese Commissie op om bij onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden altijd te streven zo transparant mogelijk te zijn. Daarnaast moet de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij onderhandelingen worden vergroot. Concreet wil het CDJA dat alle onderhandelingsdocumenten en gesprekken van Europese vertegenwoordigers met belanghebbenden worden geregistreerd  en op een gepast moment openbaar gemaakt worden. Zo kan achteraf democratisch worden gekeken of de belangen van Europese burgers goed zijn vertegenwoordigd.