Dierenwelzijn

Wees eerlijk over ‘megastallen’

In Nederland is er een steeds grotere roep om megastallen te sluiten. De argumenten die in het publieke debat worden gegeven zijn echter grotendeels onjuist, lijken vooral gebaseerd op emotie, en onderschatten de vele voordelen die megastallen hebben voor de gezondheid, het milieu en het dierenwelzijn.

Het CDJA is daarom niet bij voorbaat tegen megastallen. Juist door schaalvergroting in een megastal kun je zaken als dierenwelzijn en mestoverschotten namelijk beter reguleren. Daarnaast bespaar je op de vele transportkosten in de veehouderij. Uit onderzoek van de Wageningen universiteit blijkt bijvoorbeeld dat door de clustering van varkens het aantal transportbewegingen gehalveerd wordt en het aantal transportkilometers afneemt met 80%. Dit verminderd niet alleen de kans op verspreiding van ernstige dierziekten, maar bespaart ook veel dierenleed doordat deze dieren niet steeds in vrachtwagens hoeven te worden gepropt met alle angst en stress die deze dieren daarbij hebben. Door het economische schaalvoordeel is het bovendien gemakkelijker voor een ondernemer te investeren in het milieu door bijvoorbeeld luchtwassers, om de emissie van fijn stof, ammoniak en stank te minimaliseren. De juiste mestverwerking is ook nog erg duur en nagenoeg onbetaalbaar voor een kleine ondernemer.