Binnenlands Bestuur

Voor overheidsbeleid dat de intrinsieke waarde van cultuur erkend

In dit visiestuk biedt het CDJA een christendemocratische visie op het Nederlandse cultuurbeleid. Het CDJA vindt dat cultuur in al  uitingsvormen een intrinsieke waarde heeft. De overheid heeft een taak in van het behouden, uitbouwen en doorgeven van de Nederlandse cultuur binnen de democratische rechtsstaat. 

Wij vinden het belangrijk dat cultuuruitingen niet slechts voor de elite toegankelijk zijn, maar sociaal en regionaal zijn verspreidt. De regie over regionale cultuurvoorzieningen horen wat het CDJA betreft bij gemeentes  te liggen.  Cultuuronderwijs moet deel uitmaken van het onderwijs van iedere scholier.

De overheid heeft een secundaire rol in het behoud van kerkgebouwen. Wel moet de overheid zich ruimhartig opstellen, en waar nodig meewerken aan behoud van kerkgebouwen door bijvoorbeeld herbestemming.