Europa.

Voor meer Europese controle op falend begrotingsbeleid van lidstaten

Toen in 2009 duidelijk werdt dat de Griekse overheid structureel had gelogen over de gezondheid van haar overheidsfinancien, verloren de financiele markten vertrouwen in de stabiliteit van de Europese monetaire unie (de euro). Temidden van deze ‘eurocrisis’ riep het CDJA op om de Europese Commissie meer inzicht te geven in de begrotingscijfers van afzonderlijke lidstaten. Met deze extra controlemogelijkheid, zou de Commissie als neutrale scheidsrechter moeten kunnen optreden om de stabiliteit van de monetaire unie te beschermen.

Concreet, wilde het CDJA dat:

  1. landen die vervalste begrotingscijfers voorleggen worden gestraft met een boete van 0,2% van het BBP te betalen.
  2. alle Europese lidstaten verplicht worden om hun totale overheidsschuld binnen 20 jaar af tebouwen tot maximaal 60% van het BBP;
  3. de Europese Commissie bindende economische correctieaanbevelingen moet kunnen formuleren voor lidstaten wiens begrotingstekort hoger is dan 3% van het BBP.
  4. de Europese Commissie alert en proactief moet reageren op ontwikkelingen in lidstaten die een gevaar kunnen vormen voor de stabiliteit van de gehele monetaire unie.