Democratie en Besluitvorming

Voor meer democratische legitimiteit bij de Europese Commissie

Er loopt al enige jaren een Europees debat om de effectiviteit en democratische legitimiteit van Europese besluiten te vergroten. In het kader van lopende gesprekken voor een kleinere Europese Commissie en een direct verkozen Commissievoorzitter, stelde het CDJA in 2013 dat:

  • het principe dat elke lidstaat één Commissaris levert behouden moet blijven;
  • een direct gekozen voorzitter van de Commissie geen goede oplossing is om de democratische legitimatie van de EU als geheel te versterken; en
  • het Europees Parlement de mogelijkheid moet krijgen om elke door de lidstaten voorgedragen Commissaris afzonderlijk te benoemen in plaats van alleen de Commissie als geheel.