Asiel en Migratiestromen

Voor humanitaire migratiecorridors in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

In 2015 kwamen bijna 1 miljoen asielzoekers en migranten op niet-reguliere wijze de Europese Unie binnen. Met het oog op de aanhoudende instabiliteit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de onmenselijke behandeling van migranten door mensenhandelaren en smokkelaars, de oneerlijk verdeelde spreiding van migranten door de migratiestroom tussen Europese landen, en de politieke verdeeldheid over het gemeenschappelijk Europees asielbeleid, ondersteund het CDJA de politieke keuze om de opvang van vluchtelingen in eerste instantie ‘in de regio’ te laten plaatsvinden.

Het CDJA roept echter ook op om humanitaire corridors op te zetten. In deze corridors moeten asielzoekers en migranten veiligheid en (medische) zorg kunnen krijgen en een asielaanvraag kunnen starten. De kosten van het opzetten en onderhoud van de humanitaire corridor moet gedeeld worden door alle lidstaten van de EU, naar gelang hun economische omvang.