Duurzaamheid

Voor een moratorium op schaliegas

Sinds een aantal jaren veel aandacht is voor de winning van schaliegas in Europa, mede door de sterk toegenomen winning hiervan in de Verenigde Staten. 

Het CDJA vindt dat er geen onrealistisch hoge verwachtingen geschapen moeten worden over de mogelijkheden van schaliegas in Nederland. Het huidige moratorium op schaliegas (proef)boringen dient voor onbepaalde tijd verlengd te worden en draagvlak op lokaal niveau is essentieel om schaliegaswinning aldaar toe te staan