Dierenwelzijn

Voor een meer ambitieus klimaatbeleid!

In de discussie over ‘schone’ energie worden er veel argumenten gevoerd die simpelweg onjuist zijn of gebaseerd zijn op verkeerde aannames. Het CDJA is bijvoorbeeld geen voorstander van windenergie, omdat de energieopbrengst in relatie tot de vele investeringen veel te laag is. Het CDJA is bijvoorbeeld niet tegen kernenergie, maar weet dat er aan deze vorm van energie veel nadelen kleven. We pleiten daarom voor een andere, duurzame, energiebron voor de toekomst.

De Europese Raad heeft eind oktober 2014 een ambitieus klimaatbeleid afgesproken in de aanloop naar de top in Parijs in december 2015, waarop een nieuw mondiaal klimaatakkoord moet worden gesloten. Een mondiaal akkoord is essentieel om uitputting van natuurlijke hulpbronnen en opwarming van de aarde tegen te gaan, al is het maar omdat de EU maar een klein deel van de wereldwijde uitstoot vertegenwoordigt.

Het CDJA ziet bij het CDA nog weinig ambitie op klimaatgebied, ondanks de opdracht tot rentmeesterschap die het CDA zichzelf gegeven heeft en de kansen die een ambitieus klimaatbeleid biedt voor innovatie en werkgelegenheid. Het CDJA wil daarom dat het CDA deze ambitie verbetert in aanloop naar de top in Parijs.


Laat een antwoord achter.