Buitenlandse Zaken en Defensie.

Voor een breedgedragen ‘Defensieakkoord’

In het licht van voortdurende bezuinigingen en het uitblijven van een coherente kabinetsvisie op defensieaangelegenheden, wil het CDJA een politiek breed gedragen, in de wet verankerd, meerjarig Defensieakkoord.

In dit akkoord worden voor de duur van 5 jaar afspraken gemaakt over het budget en de inrichting van de krijgsmacht, waarbij tevens rekening wordt gehouden met internationale verplichtingen zoals de NAVO-afspraak om 2% van het BBP aan defensieaangelegenheden te besteden.