Basisonderwijs

Voor echte vrijheid van onderwijs

De plaats van religie in het onderwijs staat al vele jaren ter discussie. Artikel 23, dat vrijheid van onderwijs garandeert, is geen vanzelfsprekendheid meer. De vrijheid van onderwijs en de concrete invulling ervan staan ter discussie.

Bijzondere scholen kunnen van ouders eisen dat ze de grondslag niet alleen respecteren maar ook onderschrijven. Vanuit de Tweede Kamer klinken er geregeld geluiden om de mogelijkheid om deze eis als school te stellen af te schaffen. Ouders die hun kind naar een bijzondere school willen sturen, kunnen volstaan met het respecteren van de grondslag. Op deze manier wordt de vrijheid van onderwijs uitgehold, want scholen kunnen niet meer een volwaardig toelatingsbeleid volgen, waardoor hun identiteit in gevaar komt.

​Het CDJA wil dat scholen zich het recht mogen voorbehouden om die leerlingen aan te nemen waarvan de ouders de grondslag van de school écht onderschrijven. Scholen moeten de mogelijkheid behouden ouders die de grondslag alleen respecteren, hun kinderen te weigeren als leerling.