Buitenlandse Zaken en Defensie.

Voor de aanschaf en het gebruik van Drones

In reactie op de veranderende veiligheidssituatie en de grondwettelijke taak van de Nederlandse krijgsmacht, roep het CDJA de regering op om onbemande, bewapende vliegtuigen (drones) aan te schaffen die door het ministerie van Defensie operationeel kunnen worden ingezet.