Buitenlands Beleid

Voor beperkte internationale interventies zonder VN-Veiligheidsraadmandaat

Het CDJA roept de regering op om bij bewezen grove schending van dwingende normen in internationaal recht – bijvoorbeeld het gebruik van massavernietigingswapens of grove mensenrechtenschendingen – het mandaat van de VN Veiligheidsraad niet noodzakelijk te achten voor het gebruik van geweld in internationaal verband.

In plaats van een mandaat van de  VN-Veiligheidsraad, kan Nederland in deze uitzonderlijke omstandigheden ook gebruik kan maken van de “Responsibility to Protect” doctrine of van het precedent geschetst in resolutie 377 (Verenigen voor Vrede) van de VN Algemene Vergadering. Nederland dient zich postief-kritisch op te stellen in discussies over alternatieven voor het geweldsmandaat van de VN veiligheidsraad. Het CDJA wil wel dat bij elk gebruik van geweld in internationaal verband waar mogelijk met bondgenoten wordt samengewerkt.

  • Datum 26 mei, 2017
  • Tags Buitenlands Beleid, Buitenlandse Zaken en Defensie., Defensie, Internationale Rechtsorde