Maatschappelijke Dienstplicht

Voer een maatschappelijke dienstplicht in!

Nederland ondervindt een complex spectrum aan uitdagingen.  De integratie van tweede en derde-generatie migranten, een solidariteit tussen generaties die onder druk staat, eenzaamheid onder ouderen, en een fragiele krijgsmacht.

Temidden van deze uitdagingen, heeft het kabinet Rutte-II de maatschappelijke stage opgeheven. Het CDJA betreurt deze keuze. Wij geloven dat deelnemen aan de samenleving rechten en plichten kent. Om samen te kunnen leven, is burgerschapsvorming en betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij essentieel. 

In Nederland komt deze samenwerking  tot stand door het doen van vrijwilligerswerk en actieve participatie in de samenleving. Wij pleiten daarom voor een verplichte maatschappelijke stage van een jaar voor zowel mannen als vrouwen die de leeftijd van 18 jaar bereiken. Deze ‘maatschappelijke dienstplicht’ kan worden uitgevoerd bij de krijgsmacht, in een zorginstelling of in andere maatschappelijke sectoren.