Voedsel en Duurzaamheid.

Voedselvoorziening en -zekerheid in de 21e eeuw

In de tweede helft van de 20e eeuw was een van de grote Europese strategische doelen permanente voedselzekerheid. Nu dit doel is bereikt, lopen wij tegen nieuwe uitdagingen aan op het gebied van biodiversiteit, voedselkwaliteit, marktwerking, en agro-innovatie.

In dit visiestuk doet het CDJA zestien uitspraken over de toekomst van de landbouw. Zo willen wij dat alle partijen in de voedselketen samen moeten werken om te zorgen dat voedsel op een zo milieuvriendelijke, duurzame en transparant mogelijke manier wordt geproduceerd, verwerkt en geconsumeerd. Wij vinden dat landbouwproducten uit andere landen die niet aan dezelfde eisen voor bijvoorbeeld dierenwelzijn voldoen als waar Europese producenten aan moeten voldoen, in principe geen toegang zouden moeten hebben tot de Europese markt. Ook willen wij dat mensen zich meer bewust worden van de productie van voedsel. Wij willen daarom dat lokale initiatieven die deze bewustwording bevorderen door de gemeente worden omarmd.