Cultuur

Versterking culturele infrastructuur

Het CDJA pleit voor meer investeringen op regionaal en lokaal niveau in de culturele sector. Het is op dit moment echter niet goed duidelijk hoeveel investeringen het vergt om een goede culturele basisinfrastructuur te creëren. Onder die basisinfrastructuur verstaan wij onder meer cultuurcentra en –podia, organisatiemogelijkheden voor voorstellingen, amateurkunst, toegankelijkheid voor de jeugd enzovoort. Wij pleiten in deze resolutie voor een onderzoek naar de culturele behoeften per regio en voor overheidsinvesteringen op basis van de behoeften die uit dat onderzoek naar voren zijn gekomen.

2019-04-17 OCW – Resolutie versterking culturele infrastructuur

  • Datum 19 november, 2019
  • Tags Cultuur, Samenleving en Cultuur.