Democratie en Besluitvorming

Vergroot de democratische controle op de Europese Raad!

De kern van Europese besluitvorming vindt plaats door regeringsleiders in de Europese Raad. Voorafgaand aan een ontmoeting van deze Raad vindt er traditioneel een overleg tussen de Tweede Kamer en de regering. In Nederland is dit overleg relatief vrijblijvend. In andere landen is het overleg veel strenger. In Zweden moet de regering bijvoorbeeld steun krijgen van het nationale parlement voordat het een standpunt kan innemen.

Het CDJA wil de democratische controle op regeringsleiders in Brussel vergroten, en pleit dat Nederlandse parlementariers net als in Zweden het regeringsbeleid in Brussel strenger gaat controleren.

Concreet wil het CDJA dat:

  1. De Nederlandse regering, voorafgaand aan vergaderingen van de Raad van de Europese Unie, steun van de Tweede Kamer moet krijgen voor haar beoogde EU-beleid;
  2. Afwijken van dit politiek bindende mandaat alleen zonder politieke consequenties gedaan kan worden wanneer de Tweede Kamerleden de opgegeven reden(en) geldig achten. Vormen van politieke consequenties kunnen kritiek en uiteindelijk een motie van wantrouwen zijn;
  3. Geheimhouding van de terugkoppeling naar de Tweede Kamer mogelijk moet zijn;
  4. Het CDJA de regering oproept zich in te zetten voor het doorknippen van de banden tussen nationale regeringen en de wetgevende macht van de Europese Unie.