Buitenlandse Zaken en Defensie.

Verdedig de kernprincipes van de internationale rechtsorde!

Het CDJA benadrukt in deze resolutie dat Nederland en Europa zich wereldwijd proactief in dienen te zetten voor de verdediging en naleving van de kernprincipes van de bestaande internationale rechtsorde (zoals beschreven in het Atlantisch Handvest van 1942). De Nederlandse regering en de Europese Unie moeten hiertoe de samenwerking intensiveren met elk land welke tevens de kernwaarden van het Atlantisch Handvest en de bestaande internationale rechtsorde onderschrijven.

Daarbij geldt dat de lidstaten van de Europese Unie ook autonoom – dat wil zeggen, indien nodig ook zonder Amerikaanse steun – economisch en militair voor de internationale rechtsorde moeten kunnen en durven opkomen.