Binnenlands Bestuur

Tegen verplichte gemeentelijke herindelingen op basis van inwoneraantal

Het CDJA is tegen een verplichte norm voor gemeentelijke herindelingen om minimaal 100.000 inwoners te hebben in het kader van efficiency. Buiten de gerede twijfels of grote gemeenten wel zo efficiënt zijn, houdt een dergelijke norm te weinig rekening met de historische en culturele identiteit zoals die in vele gemeenten natuurlijk is gegroeid. Bovendien gaat dit voorstel rechtstreeks in tegen het doel om de overheid dichtbij de burger te brengen en een goede relatie tussen de lokale overheid en inwoners te benadrukken.