Europa.

Tegen het lidmaatschap van Turkije bij de Europese Unie

De Turkse overhand bij de onderhandelingen voor een EU-Turkije migratiedeal in 2015-6 leken ervoor te zorgen dat de stilgelegde onderhandelingen over een Turks lidmaatschap van de EU weer zouden worden opgestart. 

In reactie op deze ontwikkeling sprak het CDJA zich expliciet uit tegen toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Het CDJA wil dat de Europese Commissie het toetredingsproces van Turkije (en daarbij behorende geldstroom) be-eindigt. In plaats van toetredingsonderhandelingen moet de focus liggen op de positie van mensenrechten, en de rechten van christelijke en Koerdische minderheden in Turkije.