Arbeidsmarkt

Tegen de quotumregeling van de wet Werken naar Vermogen

Het kabinet Rutte-II wilde met een Participatiewet afdwingen dat alle bedrijven met meer dan 25 werknemers verplicht minimaal 5% werknemers arbeidsgehandicapten in dienst moeten nemen.

Het CDJA spreekt zich in deze resolutie uit tegen een quotum voor arbeidsgehandicapten. Wij willen dat zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten aan het werk kunnen, maar een quotum is een te bot instrument. Met een quotum doet de overheid namelijk geen recht aan de unieke situatie van elk bedrijf, in het bijzonder bedrijven met complexe en geavanceerde productieprocessen. Daarbij komt dat veel bedrijven veel werk uitbesteden aan externe bedrijven (bijvoorbeeld catering en schoonmaakwerk).

In plaats van een botte verplichting, wil het CDJA dat de overheid haar eigen verantwoordelijkheid blijft nemen voor de sociale werkvoorziening voor arbeidsgehandicapten.  Natuurlijk valt een reguliere baan  in beginsel te verkiezen boven sociale werkvoorzieningen. Daarom vindt het CDJA een moreel appèl aan het bedrijfsleven op zijn plaats, en wil zij dat bedrijven die hier gehoor aan geven ondersteund  moeten worden met scholing en advies.