Samenleving

Sociale Wijkteams

In januari 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd. Hierdoor kregen gemeenten meer verantwoordelijkheid bij de jeugdzorg. In de aanloop naar de decentralisatie ontstond onrust over een te korte voorbereidingstijd, en angst dat nieuwe wijkteams problemen te laat zouden opmerken. 

In respons, riep het CDJA de regering en gemeentes op om sterke wijkteams met genoeg expertise op te richten, en om erop te letten dat er structureel contact zou zijn tussen de wijkteams, de wijk, de huisarts en jeugdgezondheidszorg. Wijkteams moeten goed geschoold zijn over de problematiek die in de wijk speelt, maar moeten ook de ruimte krijgen en nemen om specifieke problematiek door te verwijzen naar meer gespecialiseerde zorgverleners.