Arbeidsmarkt

Respecteer de privacy van arbeidsgegevens

Als gevolg van het actiever ziekteverzuimbeleid, de strengere re-integratieverplichtingen voor werknemer en werkgever en de verplichting voor de werkgever om langer loon door te betalen, hebben werkgevers behoefte aan steeds meer informatie over de zieke werknemer. Ook andere partijen, zoals Arbodiensten, re-integratiebedrijven, het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en verzuimverzekeraars, hebben deze informatie nodig, zo stellen ze zelf. Deze toenemende behoefte aan informatie raakt direct aan de privacy van de zieke werknemer. 

Het CDJA vindt dat medische gegevens enkel met een medicus gedeeld mogen worden, tenzij de werknemer zelf toestemming geeft tot delen van de gegevens. De privacy van medische gegevens moet ten alle tijde gewaarborgd blijven, en de werknemer moet ten alle tijde de regie behouden over zijn eigen dossier en de gegevens die daaruit verstrekt worden.