Europa.

Persvrijheid in de Europese Unie, in het bijzonder Hongarije

Al in 2011 waren er zorgen over de ontwikkeling van de persvrijheid in Hongarije, maar ook in Frankrijk en Italie. Rapporten lieten zien dat in alle drie deze landen de persvrijheid onder druk stond – alhoewel alleen Hongarije ook daadwerkelijk een mediawet had aangenomen die de persvrijheid expliciet leek in te perken.

Het CDJA veroordeelt in deze resolutie de beperkingen van de persvrijheid. Zij vindt dat de persvrijheid in geen enkele EU-lidstaat onder druk mag komen te staan, en roept het CDA op om een grotere inzet te tonen voor de verdediging van de persvrijheid – zowel binnen als buiten de EVP.