Buitenlands Beleid

Opkomen voor religieuze minderheden

Religieuze minderheden worden ook vandaag de dag nog wereldwijd vervolgd. Bescherming van minderheden is een kernwaarde voor de christendemocratie, maar speelt in regeringsbeleid te vaak een bijrol. De bestrijding van religieuze vervolging moet een speerpunt van het Nederlandse buitenlands beleid worden. Het CDJA roept de regering op om samen met andere Europese partners o.m. inzetten op internationaal onderzoek, internationale veroordeling en de berechting van daders; en waar mogelijk financiele sancties benutten tegen landen waar vervolging plaatsvindt – bijvoorbeeld door middel van het beperken van handelsmissies of ontwikkelingshulp.