Duurzaamheid

Op weg naar een duurzame energiemix

Voorlopig zullen er naast duurzame vormen van energie ook onduurzame vormen van energie gebruikt moeten worden, om voldoende energie zeker te stellen. Momenteel bestaat dat uit gas, kolen en kernenergie.

Het CDJA is tegen de bouw van nieuwe kolencentrales, omdat kolencentrales zeer vervuilend zijn, zowel in CO2 als in allerlei giftige stoffen. Maar ook omdat kolencentrales slecht kunnen interacteren met duurzame vormen van energie zoals wind- en zonne-energie. 

Dit komt omdat kolencentrales alleen optimaal werken als ze maximaal draaien. Gascentrales kunnen echter hard en zacht gezet worden en daarmee beter inspringen op energietekorten en -overschotten. Het CDJA is daarom geen tegenstander van de bouw van gascentrales. Naast gasenergie mag er ook kernenergie ingezet worden omdat het CO2-neutraal is en geen schade toebrengt aan de luchtkwaliteit. 

Laat een antwoord achter.