Asiel en Integratie

Noodzorg voor Uitgeprocedeerde Asielzoekers

Het kabinet Rutte-II besloot om illegaliteit strafbaar te maken. Door deze strafbaarstelling werdt het moeilijker voor niet-legalen om diensten te ontvangen. Een concreet vraagstuk werd het recht om als persoon zonder legale verblijfsvergunning toegang tot medische hulp te hebben. 

Het CDJA riep de regering op om te zorgen dat iedereen die urgente zorg nodig heeft deze ook krijgt, en dat bij een eventuele strafbaarstelling van illegaliteit dit principe – inclusief het medisch beroepsgeheim – ook voor personen zonder legale verblijfsvergunning blijft gelden.