Arbeidsmarkt

Niet het ontslag afkopen, maar werknemers omscholen

De veranderende samenleving en economische crisis waren aanleiding voor het kabinet Rutte-II om de arbeidsmarkt te hervormen. In de voorgestelde hervormingen bleef er echter een sterke koppeling bestaan tussen het aantal jaren van werknemerschap en de hoogte van de ontslagvergoeding. Hiermee bleef de arbeidsmarkt ook na de Rutte-Asscher hervormingen meer gericht op baanzekerheid in plaats van omscholing.

Het CDJA vindt de hervormingen van het kabinet te weinig, en met een verkeerde visie. Echter, in plaats van te focussen op baanzekerheid wil het CDJA dat de focus ligt op werkzekerheid. 

In plaats van een hoge ontslagvergoeding, wat meer zou moeten zijn dan een tegemoetkoming, wil het CDJA dat geld wordt geïnvesteerd in de scholing en ontwikkeling van werknemers. Het arbeidsmarktbeleid moet gericht zijn op het scheppen van gelijke kansen voor mensen om het maximale uit hun capaciteiten te halen.

Concreet wil het CDJA daarom dat investeringen van de werkgever in de scholing van werknemers gedurende de arbeidsovereenkomst moeten meewegen in hoogte van een ontslagvergoeding.