Duurzaamheid

Neem kernenergie serieus als duurzame energiebron

De Nederlandse economie is gebaat bij een lage energieprijs en betrouwbare levering, gecombineerd met een duurzame omgang met de aarde. Omdat duurzame energiebronnen hier op dit moment nog te weinig aan voldoen steunt het CDJA tot 2050 het gebruik van kernenergie.

​In de tussentijd moet worden ingezet op onderzoek en innovatie naar een andere duurzame energiebron. Het CDJA is daarbij nadrukkelijk gekant tegen symboolpolitiek, zoals het sluiten van een Nederlandse kerncentrale om vervolgens dezelfde kernenergie uit het buitenland te importeren. Uiteraard dient veiligheid voorop te staan bij de winning van splijtstof, het transport en bij de opwekking en opslag van radioactief afval. Voor nieuwe kerncentrales is er in Nederland daarom ook geen ruimte.

Laat een antwoord achter.