Buitenlandse Zaken en Defensie.

Nederlandse deelname aan PESCO

In 2017 zijn 25 EU-landen begonnen met verregaande defensiesamenwerking onder de benaming PESCO (Permanent Structured Cooperation). Op 13 november 2017 heeft ook Nederland voor deelname aan PESCO getekend. Als gevolg van geopolitieke veranderingen is het minder vanzelfsprekend dat Europese NAVO-leden op niet-Europese bondgenoten kunnen rekenen in geval van nood. Vanuit die gedachte is samenwerking binnen PESCO van belang. Tegelijkertijd moet PESCO uitdrukkelijk niet gezien worden als een opmaat naar een Europees leger, zoals Duitsland en Frankrijk dat voor zich zien. Daarom spreekt het CDJA zich positief uit over PESCO, met de kanttekeningen dat de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk ondanks de Brexit niet minder diepgaand mag worden en dat lidstaten soevereiniteit over defensie behouden.

  • Datum 19 december, 2018
  • Tags Buitenlandse Zaken en Defensie., Defensie