Familie en Gezin

Naar goedkopere en effectievere kinderopvang

Het CDJA is voor kinderopvang, omdat zij meerwaarde biedt voor  de ontwikkeling op o.m. de sociale ontwikkeling, taal- en rekenvaardigheid van kinderen. De huidige systematiek is echter duur en onnodig ingewikkeld. In plaats van een kinderopvangtoeslag voor dagopvang, wil het CDJA daarom dat ieder ouder twee dagen per week gratis erkende opvang in een peuterspeelzaal, dagopvanginstelling of bij een gastouder wordt aangeboden door lokale gemeentes.