Buitenlandse Zaken en Defensie.

Meer Europese defensiesamenwerking? Ja. Een Europees leger? Nee.

In deze resolutie, spreekt het CDJA zich uit voor sterkere Europese samenwerking in defensieaangelegenheden, maar tegen een Europees leger.

Het Europese defensiebeleid moet een hogere politieke prioriteit krijgen, met een focus op intensievere samenwerking tussen EU-lidstaten en de NAVO.  EU-lidstaten die nu niet deelnemen aan NAVO worden opgeroepen om alsnog lid te worden, en Europese Commissie moet lidstaten aansporen om de NAVO-norm van 2% BBP defensieuitgaven na te komen.

Een volledig Europees leger achten wij echter onwenselijk: de strijdkrachten zijn een nationale aangelegenheid waar de Nederlandse regering grondwettelijk verantwoordelijkheid voor draagt. Deze taak overhevelen naar het Europese niveau zou een onverdedigbare inbreuk op de nationale soevereiniteit zijn.