Digitalisering.

Meer controle over online cookies

Het CDJA is van mening dat het belangrijk is om de Nederlandse consument beter te informeren over de privacy-impact van het delen van informatie op internet (door middel van het gebruik van zoekmachines, social media, of andere vormen). We zijn voorstander van het opstellen van een zwarte lijst van gegevens die niet verzameld mogen worden over de gebruiker; waaronder persoonsgegevens. Daarnaast vinden we dat er een grijze lijst van gegevens waarvan het vermoeden bestaat dat deze grote gevolgen hebben op de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker moet worden opgesteld. Het is dan aan de websitebeheerder om aan te tonen dat het in het specifieke geval van de website redelijk is om deze gegevens na het verkrijgen van toestemming te verzamelen.

  • Datum 15 april, 2015
  • Tags Digitalisering., Online Privacy