Digitalisering.

Meer blauw online

​Vanwege een gebrek aan kennis en capaciteit bij de bestrijding van computercriminaliteit, worden steeds meer privacybeperkende maatregelen genomen. De politie zou bijvoorbeeld wereldwijd computer en servers moeten kunnen hacken en microfoons en camera’s van mobiele apparatuur zouden op afstand (zonder dat de gebruiker dit weet) moeten kunnen worden geactiveerd. Het is echter zeer de vraag of deze privacybeperkende maatregelen effectief zijn voor het oplossen van computercriminaliteit. Het CDJA is dan ook geen voorstander van deze maatregelen. Veel bevoegdheden om computercriminaliteit aan te pakken bestaan al, maar vragen inzet en kennis van de politie. Het CDJA pleit, onder het motto ‘meer blauw online’ dan ook voor het vergroten van de inzet en kennis van agenten en recherche online. Computercriminaliteit wordt dan effectiever bestreden en bovendien op een minder ingrijpende manier dan via allerlei privacybeperkende maatregelen.

  • Datum 19 februari, 2014
  • Tags Digitalisering., Online Veiligheid