Digitalisering.

Meer aandacht voor privacy (2)

In navolging van de eerste resolutie over dit onderwerp (zie de resolutie ‘meer aandacht voor privacy’, dd. 4 november 2014) roept het CDJA het CDA nogmaals op om het belang van privacy ernstig te nemen.

De Tweede Kamerfractie van het CDA dient zich aan de resolutie te houden, maar pleitte in het debat over de wet Computercriminaliteit III voor de heropneming van een controversieel decryptiebevel. Het CDA hoort hier echter tegen te zijn volgens de resolutie. Daarnaast moet het CDA in het algemeen meer oog hebben voor privacy van burgers, ook als dit extra budget vereist.

  • Datum 20 mei, 2016
  • Tags Digitalisering., Online Privacy