Economie en Infrastructuur.

Marktwerking op de Europese Spoorwegen

De Europese Commissie is al meer dan 20 jaar bezig om het Europese spoorbeleid te harmoniseren. Dit gebeurt in een poging om o.m. prijzen van kaartjes te laten dalen en de connectiviteit tussen lidstaten te vergroten. In 2013 publiceerde de Commissie het Vierde Spoorpakket waarin zij meerdere hervormingen voorstelde om de Europese markt verder te laten groeien.

Het CDJA verwelkomt in deze resolutie enkele belangrijke voorstellen uit he Vierde Spoorpakket, waaronder het laten uitgeven van vergunningen en veiligheidscertificaten door een Europees Spooragentschap om zo het intra-Europese goederenvervoer goedkoper, milieuvriendelijker en efficiënter te maken. Het CDJA verzet zich echter tegen plannen voor een snelle liberalisering van het treinverkeer voor personenvervoer, omdat onduidelijk is dat marktwerking in deze sector daadwerkelijk tot serviceverbetering zal leiden.

In plaats van nationale spoorliberalisatie af te dwingen, roept het CDJA de Europese Commissie op om  zich in te zetten (technische) belemmeringen die nog bestaan bij grensoverschrijdende spoorverbindingen te helpen opheffen.