Energietransitie

Jaag biogas innovatie aan

Het CDJA wil dat de subsidies voor groen gas worden aangepast. Subsidies moeten namelijk óók worden verstrekt aan alle andere nuttige toepassingen van biogas, zoals LNG uit biogas. Bio-LNG kan bijzonder nuttig zijn als alternatief voor diesel bij vrachtwagen- en scheepsbrandstof. Bovendien is bio-LNG ten opzichte van groen gas een veel goedkopere toepassing dan de groene energiebron voor transport. Daardoor is er dus minder  of zelfs geen subsidie vanuit de overheid nodig.  

Naast deze specifieke oproep voor bio-LNG is het CDJA voorstander van stevige innovatie op het gebied van duurzame energieopwekking/-transport.

Laat een antwoord achter.