Buitenlandse Zaken en Defensie.

Investeren in de capaciteit van, en waardering voor, de Nederlandse krijgsmacht

Het CDJA pleit met deze resolutie voor de wederopbouw van het defensieapparaat, in lijn met de afspraken die tijdens de NAVO ‘Wales-conferentie’ in juli 2014 zijn gemaakt.

Concreet wil het CDJA dat de Nederlandse defensieuitgaven richting de internationaal afgesproken norm van 2% BBP bewegen, en dat met de nieuwe investeringen o.m. cyberdefensie en het inlichtingenwerk moet worden versterkt. Ook vraagt het CDJA aan het CDA om het belang van een sterke krijgsmacht te benadrukken in het onderwijs en het maatschappelijke debat.