Cultuur

Integrale en regionale cultuurversterking

De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur. De Raad van Cultuur en de Sociaaleconomische Raad (SER) concludeerden onlangs dat daardoor de cultuursector is verschraald en uitgehold. De Raad van Cultuur heeft daarom een voorstel gedaan om op regionaal niveau versterkingen van de cultuursector te bewerkstelligen, met name als het gaat om subsidies. Als CDJA staan wij hierachter. Tegelijkertijd zien wij dat veel subsidieregelingen van gemeenten niet op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kunnen culturele initiatieven op lokaal en regionaal niveau niet altijd goed van de grond komen. Daarom spreken wij in deze resolutie uit dat deze subsidies goed op elkaar moeten zijn afgestemd en dat er meer oog moet zijn voor de rol die cultuur heeft in de bredere maatschappij.

2019-04-17 OCW – Resolutie integrale en regionale cultuurversterking

  • Datum 19 november, 2019
  • Tags Cultuur, Samenleving en Cultuur.