Europa.

Hervormingen voor een toekomstbestendig Europees landbouwbeleid

De Europese Unie is in de jaren 50 opgericht met twee duidelijke doelstellingen die voortkwamen uit de ervaringen van de jaren 1930 en 1940: nooit meer oorlog, en nooit meer honger. Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid was bedoeld om Europeanen voedselzekerheid te kunnen bieden. Sinds het begin van de Europese samenwerking is het landbouwbeleid daarom een van de grootste Europese uitgavenposten. In 2011 omvatten het landbouwbeleid en uitgaven aan plattelandsontwikkeling meer dan 40% van de Europese begroting.

Alhoewel zeer succesvol in het uitroeien van Europese honger, is het gemeenschappelijk landbouwbeleid ook doelwit van kritiek. De Europese subsidies bevorderen niet altijd landbouwinnovatie, en drukken op verschillende terreinen boeren uit ontwikkelingslanden uit de internationale voedselmarkt.

In deze resolutie roept het CDJA de Nederlandse regering en Europese Commissie daarom op om het gemeenschappelijk landbouwbeleid te hervormen zodat Europese uitgaven zich sterker richten op het belonen van effectieve innovatie in de landbouw, het stimuleren van leefbaarheid en natuurbeheer, het weren van monopolievorming in de voedselmarkt, en het beschermen van de bestaande veiligheids- en kwaliteitseisen.