Democratie, Bestuur & Rechtstaat.

Hardere straffen voor Jihadtoerisme!

Het CDJA wil dat Nederlanders die proberen actief lid te worden aan een terroristische groepering, of terugkeren van een termijn als jihadtoerist, in preventieve hechtenis worden genomen terwijl wordt onderzocht of zij strafbare feiten hebben gepleegd.

​Gedurende de detentieperiode dient verplichte psychologische begeleiding te worden aangeboden metals doel potentiele jihadisten te deradicaliseren. De verhalen van voormalige jihadtoeristen moeten worden gebruikt om de aantrekkelijkheid van terroristische groeperingen onder jongeren te verminderen.