Buitenlandse Zaken en Defensie.

Geloofsvrijheid

In deze resolutie vraagt het CDJA aandacht voor de positie van groeperingen onder meer Azië en Afrika die om hun geloof worden vervolgd. Nederland vervult op het gebied van buitenlandse zaken altijd zowel de rol van koopman als die van dominee. Vanuit die gedachte pleiten wij ervoor dat de Nederlandse regering in handelsrelaties met andere landen de mate van geloofsvrijheid in die andere landen in ogenschouw neemt. Daarnaast willen wij dat Nederland in samenwerking met gelijkgezinde naties binnen de VN pleit voor het verbeteren van de positie van religieuze minderheden in Afrika en Azië.

Klik hier om de hele resolutie te lezen

  • Datum 19 december, 2018
  • Tags Buitenlandse Zaken en Defensie., Geloof, Internationale Rechtsorde, Mensenrechten