Familie en Gezin

Geef vaders meer kraamverlof!

Steeds meer ouders wensen de taakverdeling in het huishouden evenwichtig verdelen. Helaas blijkt dit bij de opvoeding van kinderen nog steeds onnodig lastig. Moeders blijven vaak primair verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen, ondanks dat onderzoek laat zien dat de betrokkenheid van de vader bij de verzorging van het pasgeboren kind positieve effecten heeft op de relatie tussen ouder en kind, dat de betrokkenheid van een vader helpt bij de ontwikkeling van het kind, de vader gelukkiger wordt van meer omgang met zijn kinderen, en discriminatie op de arbeidsmarkt bij een meer evenwichtige taakverdeling wordt ontmoedigt.

Een bron voor de onevenwichtige taakverdeling bij het opvoeden van kinderen is een scheve verhouding in de mogelijkheid om kraamverlof op te nemen. Vaders hebben veel minder kraamverlof dan moeders. Het  CDJA wil daarom dat het kraamverlof voor vaders moet worden verlengd van twee dagen naar vier weken. Ook willen wij dat vaders dit verlof gespreid kunnen opnemen.