Democratie en Besluitvorming

Geef nationale parlementen het recht om Europese initiatieven te blokkeren

Er bestaat in de Europese Unie een systeem van ‘gele’ en ‘oranje’ kaarten waarmee nationale parlementen hun zorgen kunnen uitspreken over Europese wetgeving. De Europese Commissie kan dit advies naast zich neerleggen.

Het CDJA vindt dat het systeem van gele en oranje kaarten uitgebouwd zou moeten worden met een mogelijkheid om een ‘rode kaart’ te trekken. Met deze rode kaart kan een minderheidscoalitie van nationale parlementen afdwingen dat een wetsvoorstel ook in de nationale parlementen wordt behandeld en door hen kan worden tegengehouden. Concreet, wil het CDJA dat:

  1. Een rode kaartprocedure ingevoerd moet worden;
  2. Nationale parlementen een rode kaart procedure moeten kunnen starten wanneer 20% van de nationale parlementen daarmee instemt;
  3. Net als bij de gele en oranje kaart ieder nationaal parlement twee stemmen heeft. In het geval van twee kamers heeft iedere parlementaire kamer één stem;
  4. Bij deze rode kaartprocedure het wetsvoorstel in kwestie in de nationale parlementen behandeld moet worden, in plaats van in het Europees Parlement;
  5. In het geval dat tijdens de rode kaartprocedure met minimaal 40% van de stemmen zoals beschreven in uitspraak drie tegen het wetsvoorstel van de Europese Commissie wordt gestemd, dit wetsvoorstel moet worden teruggetrokken;
  6. Voor het geven van een gele kaart voortaan steun van 20% van de nationale parlementen nodig is. Voor het geven van een oranje kaart is steun van 30% nodig.

  • Datum 21 juni, 2017
  • Tags Democratie en Besluitvorming, Europa.