Digitalisering.

Gebruik en inzet drones

Drones kunnen van toegevoegde waarde zijn bij opsporing. Het CDJA pleit er daarom voor om de inzet en het gebruik van drones door politie en justitie wettelijk te verankeren, waarbij per geval getoetst moet worden in hoeverre de inzet van drones zwaarwegender is dan de inbreuk op privacy. Het gebruik van drones kan immers een ingrijpend middel zijn, daar het een betekenisvolle inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer.

​Naast professionele drones zien we een steeds grotere opkomst van ‘speelgoed’ drones. Deze drones worden bovendien steeds geavanceerder. Het CDJA is niet principieel tegen ‘speelgoed’ drones, maar vindt wel dat er voor gewaakt moet worden dat deze drones geen inbreuk mogen maken op de privacy van anderen. Ook moet er rekening worden gehouden dat deze drones geen gevaar opleveren voor de beroepsluchtvaart.

  • Datum 18 december, 2013
  • Tags Digitalisering., Online Privacy, Online Veiligheid
  • PDF Bekijk resolutie