Duurzaamheid

Europa en duurzame energie

De meeste Europese landen wekken nog maar een klein deel van hun energie duurzaam op. Dit in tegenstelling tot de EU-richtlijn richtlijn 2009/28/EG, waarin een doelstelling van 12% duurzame energieopwekking is opgenomen.

Het CDJA wil dat er naar deze richtlijn wordt gehandeld en dat deze richtlijn in ieder geval in Nederland moet worden gegarandeerd. De Europese Unie kan een een belangrijke rol vervullen door internationale samenwerking te stimuleren bij hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en efficiëntere hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast kan de Europese Unie jaarlijks het aandeel hernieuwbare energie in de energieproductie van lidstaten publiceren, zodat  lidstaten elkaars progressie in het behalen van hun doelstelling kunnen nagaan. Het vaststellen van de wijze waarop energie wordt opgewekt is echter een zaak voor nationale overheden.