Europa.

Een nieuwe Europese privacy-verordening

Begin jaren 2010 was duidelijk dat de  Europese Unie nodig een nieuw privacybeleid moest ontwikkelen om de groei van ICT-ontwikkelingen bij te benen. In 2014 nam het Europees Parlement daarom een eerste versie van een nieuwe privacy-verordening aan. 

Het CDJA juicht in deze resolutie de nieuwe privacyverordening toe. Tegelijkertijd roept zij de Europese instanties wel op om de wetgeving op enkele data nog verder aan te scherpen. Concreet wil het CDJA dat bedrijven ook toestemming moeten vragen aan gebruikers indien zij pseudonieme data willen verzamelen en/of verkopen, en wil zij een beter beleid ten aanzien van de uitwisseling van Europese data met niet-Europese staten.

Het CDJA roept de Europese Raad op om privacy belangrijker te achten dan commerciele belangen bij de onderhandelingen over deze nieuwe wet, en roept de Europese Commissie op om de uiteindelijke wet strikt te handhaven.

Op 25 mei 2018 werd de uiteindelijke wet waar deze resolutie aan refereert – de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming in het Nederlands) bindend voor alle ICT aanbieders die met gegevens van Europese burgers werken.