Arbeidsmarkt

Een middenweg tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt

Het CDJA pleit voor een middenweg tussen enerzijds de nodige flexibilisering en anderzijds de gewenste zekerheid op de arbeidsmarkt. Flexibilisering is nodig zodat bedrijven ook in deze tijd mensen blijven aannemen. Daartegenover staat dat enige vorm van zekerheid voor jongeren cruciaal is om toekomstplannen te kunnen maken. Met de huidige flexcontracten ontbreekt die zekerheid volledig.  Het CDJA pleit daarom voor vijfjaarscontracten. Dat zijn arbeidscontracten voor een periode van vijf jaar die maximaal driemaal achtereenvolgens worden afgegeven. Met deze contracten zitten bedrijven niet voor onbepaalde tijd aan een werknemer vast, wat voor een stevige flexibilisering ten opzichte van de huidige situatie zorgt. Het voorstel zorgt er ook voor dat doorgeschoten vormen van flexibilisering zoals de huidige flexcontracten tot het verleden behoren. We vinden met de vijfjaarscontracten dus een gulden middenweg tussen flexibel en zeker. Dat is goed voor zowel jongeren als voor onze economie. Bovendien is er met het vijfjaarscontract een grotere kans dat ook zaken zoals een hypotheek makkelijker geregeld kunnen worden.
​​